ShopHouse 7: 286.3m²

  • ??? ???m²

ShopHouse 7

Diện tích tim tường (m2): 286.3

Diện tích thông thủy (m2): 266.42

Đơn giá chưa VAT: 24.994.580

Số Tầng: 3

Tầng 1

Diện tích tim tường (m2): 82.93

Diện tích thông thủy (m2): 78.47

Tầng 2

Diện tích tim tường (m2): 102.50

Diện tích thông thủy (m2): 94.90

Tầng 3

Diện tích tim tường (m2): 100.87

Diện tích thông thủy (m2): 93.05

Giá căn hộ chưa VAT: 7.155.948.254

Giá căn hộ bao gồm VAT: 7.871.543.079

Liên hệ

Mr Tiến Phát

Facebook.com/Đầu-Tư-Dự-Án-Địa-Ốc-1109242965826907/

Điện thoại: 0938 121 931

Email: TienPhat29061993@gmail.com

Đăng ký mua hoặc nhận thông tin về dự án